Přínosy

Řešení pro podporu obchodního týmu (CRM) nepřináší výhody pouze obchodním manažerům, ale také obchodníkům, analytikům a správcům dat a, v neposlední řadě, vedení společnosti.

 

Pro obchodní konzultanty

 • zkracuje dobu obchodních procesů – zpřehledněním evidence a vyřizování objednávek, zjednodušením postupů zavádění nových produktů, snadnou přípravou akčních nabídek na míru zákazníkům
 • zlepšuje komunikaci se zákazníkem – kvalitní přípravou na jednání, odbouráním bariery papírů, odbouráním bariery malých a pomalých PDA, dobrou vizualizací poskytovaných informací, prezentace, vysvětlení mechaniky akcí
 • zlepšuje osobní přehled o trhu – přísunem aktuálních informací o celkové situaci na trhu, sdílením nejnovějších informací s ostatními obchodníky
 • odbourání večerní administrativy – většina práce je hotova v průběhu dne, není třeba trávit večery vykazováním činnosti nebo zasíláním objednávek

To vše vede ke zlepšení podpory prodeje.

Přínosy pro obchodní konzultanty

Přínosy pro analytiky a správce dat

Pro analytiky a správce dat

 • kvalitnější kmenová data – pravidelnou aktualizací zákaznických dat a přesným sledováním požadovaných vlastností zákazníků
 • rychlejší a přesnější reporting – okamžité sledování výsledků obchodní činnosti – aktivit, objednávek, distribuce, plnění klíčových ukazatelů, získání přehledu o aktuální situaci na trhu
 • jednodušší správa dat – importy a exporty všech seznamů a číselníků, hromadné změny

To vše vede k lepšímu a přesnějšímu vyhodnocování získaných informací.


Pro obchodní manažery

 • zvýšení výkonu týmu – soustředěním činností na obchodní aktivity, standardizací průběhu obchodní návštěvy, omezením administrativy, okamžitým přístupem k potřebným informacím ze systému CRM kdekoli v terénu, spoluprací členů týmu, účelným plánováním, zjednodušenou kontrolou
 • stálý přehled o práci všech členů týmu – znalostí aktuálních míst a dob aktivit, dostupností fotodokumentace, sledováním průběhu plnění cílů, přehledným dashboardem klíčových ukazatelů týmu
 • rychlé získávání potřebných informací z trhu – přísunem aktuálních dat o situaci a vývoji na trhu, realizací dynamických průzkumů, možností okamžité notifikace a reakce na aktivity konkurence
 • zefektivnění řízení nákladů prodeje – zhodnocením přínosu konkrétních zákazníků, vyhodnocením provedených investic, přehledem o distribuci a spotřebě POS materiálu

To vše vede ke snadnějšímu řízení obchodního týmu.

Přínosy pro obchodní manažery

Přínosy pro vedení společnosti

Pro vedení společnosti

 • efektivní kontrola nákladů – již nerozdáváte POS materiály „naslepo“, ale jste schopni sledovat jejich vliv na výši prodejů a případně počítat návratnost, posíláte obchodní konzultanty primárně tam, kde se to vyplatí
 • SaaS – díky možnosti pronájmu řešení platíte nízké měsíční částky a lépe tak plánujete svoje cashflow oproti jednorázovému pořízení licencí
 • zatraktivnění firemního prostředí pro obchodní konzultanty – řešení založené na moderních a výkonných technologiích usnadní a zrychlí práci obchodních konzultantů a další přínosy v předchozích odstavcích.

To vše vede ke zlepšení vaší pozice na trhu.


Kontaktujte nás

pro příklad konkrétních přínosů pro vaši společnost.